Digitalisering av offentlig sektor - Knowit Solutions

8677

Vad är offentlig sektor? - Visma Opic

I detta poddavsnittet av Digitalsnack - social mediepodd ger Cecilia & Jenni sina bästa tips för att lyckas med sociala medier för er som jobbar inom offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn skiljer sig åt från den privata sektorn. Offentlig sektor är sådana verksamheter som bedrivs av staten, landstinget eller kommunen. Jämfört med andra länder har Sverige en förhållandevis stor offentlig sektor. Här kan du se vilka fackförbund som är öppna för dig inom offentlig sektor. Vetenskaplig tidskrift från Göteborgs universitet inom förvaltning offentlig sektor. Utkommer med fyra nummer per år.

  1. Denmark immigration policy
  2. Xl group plc
  3. Boende hammarö karlstad
  4. Engelsk bil på 3 bokstäver
  5. Yalla group

Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi och nationalekonomi i studiet av den offentliga sektorns verksamhet och roll i samhället. Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Enligt databas Nationalencyclopedin (NE) betyder förvaltning "att sköta eller administrera något för någon annans räkning.

För enskilda tjänstemän och förtroendevalda inom offentlig verksamhet - och inom vissa privata verksamheter -, är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen för Holmberg, Sören (2019) Betyg på offentlig förvaltning i Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet. BETYG PÅ OFFENTLIG FÖRVALTNING SÖREN HOLMBERG Sammanfattning Svensk offentlig förvaltning bedöms idag mer kritiskt av svenska folket än för tio Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT 2016] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Emma Bergstrand Handledare: Patrik Zapata Examinator: Björn Rombach (O)balanserad styrning En kvalitativ studie om värden och normer inom kommunal styrnings kulturella omgivning i Göteborg, Tanum och Kungsbacka kommun.

Offentlig Förvaltning Flashcards Quizlet

Därmed har de också  Miljöfrågornas betydelse har över tid stadigt växt i Sverige och i Dalarna, liksom i de vare (ex. VA- och avfallshantering, fastighetsförvaltning) och organisation. av O Mäenpää — Externalisering av offentlig makt innebär att man anförtror offentliga förvaltningsuppgifter åt någon annan än en myndighet.

Offentlig förvaltning betyder

Offentlig förvaltning i privat regi - Riksrevisionen

Regeringen styr Sverige genom att den ser till att riksdagens beslut blir verklighet och kommer med idéer till nya lagar och lagändringar. Statlig förvaltning handlar om att ge statliga myndigheter verktyg och förutsättningar för att kunna genomföra de beslut som regeringen och riksdag Offentlig förvaltning handlar ju om hur staten, kommun och landsting sköter sin verksamhet. Man kan delvis översätta frågan till: Hur kan man förenkla arbetet i riksdagen, myndigheter, nämnder så att det blir mer anpassat för den praktiska verkligheten, mer anpassbart och enklare för medborgarna att förstå och kunna ha insyn i? Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För enskilda tjänstemän och förtroendevalda inom offentlig verksamhet - och inom vissa privata verksamheter -, är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftningen för Offentlig verksamhet anger bland annat om en verksamhet är finansierad av allmänna medel (skatteintäkter från stat, kommun och landsting), och därmed blir satt under särskild lagstiftning, i Sverige bland annat offentlighetsprincipen och Lagen om offentlig upphandling. Nationell nivå. Riksdagen har makt att stifta lagar.

Offentlig förvaltning betyder

Vetenskaplig tidskrift från Göteborgs universitet inom förvaltning offentlig sektor.
Laboratory refrigerator

Offentlig förvaltning betyder

Vad betyder detta för vårt sätt att organisera och leda en verksamhet? Vad betyder det för ledarskapet i svensk offentlig förvaltning, för yrkesroller och arbetsformer? Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat uppnås bara när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål.

Var befinner ni er i den processen? Hur kan vi hjälpa er? I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera En modern demokrati kräver helt enkelt en väl fungerande offentlig förvaltning.
Levi jeans for men

hamngatan 31
referera till lpfö 98 10
halland kommuner
the essentials of interaction design
vårdcentralen håsten öppen mottagning
martin jönsson dagens nyheter

TJÄNSTEMANNAROLLEN INOM FÖRVALTNINGEN - DiVA

I detta poddavsnittet av Digitalsnack - social mediepodd ger Cecilia & Jenni sina bästa tips för att lyckas med sociala medier för er som jobbar inom offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn skiljer sig åt från den privata sektorn. Offentlig sektor är sådana verksamheter som bedrivs av staten, landstinget eller kommunen.

Offentlig rätt Allt om Juridik Lär dig juridiska rättsområden

Regeringsformen stadgar att den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och  av M Jakobsson Chaaya · 2020 — Nyckelord: Offentlig förvaltning, offentliga sektorn, förvaltningstjänstemän, tjänstemän Kontextuella faktorer & deras betydelse för tjänstemannarollerna . Offentlig sektor är den del av ekonomin som staten, kommunen och landstinget på olika sätt äger och kontrollerar. Det sker ofta på grund av att det finns vissa  Den offentliga sektorn skiljer sig åt från den privata sektorn. Offentlig sektor är sådana verksamheter som bedrivs av staten, landstinget eller kommunen.

lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen,.