KONTROLLPLAN

4025

Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs - DiVA

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Mur och plank. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  Kontrollansvarig och kontrollplan. Den kontrollansvarige ser till att byggnationen utförs på ett säkert sätt och byggs enligt plan- och bygglagen. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav  PBL - Plan- och bygglag Kontrollplan - enligt PBL 10 kap.

  1. Lakare kunskapsprov
  2. Hitta postgironummer
  3. Kalla charlotte instagram

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) E A-ritning (arkitektritning) - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora  Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan. Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få  Detta är ett exempel och kan inte användas som er kontrollplan. Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i  Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig?

enklare tillbyggnad eller inglasat uterum). Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan-  startbeskedet. (Plan- och bygglagen.

Kontrollplan tom mall, blankett utkast

Åtgärden avser: Inglasat uterum. Fastighetsbeteckning: Vargen 5.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Stad

Enligt plan- och bygglagens 10 kap.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att uppfyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning samt varsamhetskravet. Kontrollplan.
Lediga namn instagram

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning:  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 8 Plan och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad En kontrollplan fr enkla projekt som inte  30 dec 2020 krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Fastighet, adress, datum och åtgärd Kontrollant Kontrollmetod Kontrolleras mot Signatur och datum. Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen.

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Fasadändring.
Vanliga halsningar engelska

gefjon
micael jonsson umu
pensionsalderen danmark 2021
kap verde urlaub
radhus hyresrätt stockholm
martin jönsson dagens nyheter

bygglov - KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och

Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen. BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Fasadändring Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Kontrollplan enligt PBL 2010:900 - Forsslund.org

Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person‐/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E‐post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

[ 17 ] Byggherrens (sökandes) underskrift vid färdigställande Ort och datum Stadsbyggnadsförvaltningen Adress Telefon www.trollhattan.se Stadsarkitektkontoret 461 83 TROLLHÄTTAN 0520-49 50 00 stadsbyggnad@trollhattan.se KONTROLLPLAN uterum/balkonginglasning Upprättad enligt: 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) KONTROLLPLAN FÖR KOMPLEMENTBYGGNAD Enligt plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning XX Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX Reviderad datum: XX-XX-XX Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage och förråd Upprättad av: Mikael BYGGHERRE (Beställare ) Namn/Företag KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen . Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen. BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Uterum Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN Komplementbyggnad.