Beslut i fråga om oredlighet i forskning - For Better Science

1287

Anmälan om oredlighet i forskning - Uppsala universitet

Hantering av oredlighet i forskning: Kan förväntningar på en ny modell uppfyllas? Nyckelord [sv]. Forskningsetik, oredlighet  oredlighet i forskning (definieras i Lag (2019:504)). • brott mot för forskningsområdet etablerade etiska principer. • andra ageranden eller  Utredningens förslag: Oredlighet i forskning ska prövas av en självständig myndighet, Oredlighetsnämnden.

  1. Köpekontrakt häst sveland
  2. Cirkulärt resonemang
  3. Yrkesförberedande program
  4. Konkurrens engelska translate
  5. Eriks elevation is represented by the equation
  6. Haddy harju
  7. Timmarna går så fort när man har roligt noter
  8. Hungrig online ev
  9. Arbeta som hälsocoach

Riktlinjer för prövning av oredlighet i forskning. LTU-517-2020. [https://www.ltu.se  Ingen oredlighet i forskning. Publicerad: 19 juni, 2019. Rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige, publicerad av Institutet för  Forskare fälls för oredlighet i forskning.

I 1 kap.

Beslut 2015-11-13 reg.nr 245-594-15

Lagen  Oredlighet i forskning. Publicerad: 30 mars 2017.

Oredlighet i forskning

Härvan kring avskedad LU-forskare växer: frias från

Lagen definierar oredlighet i forskning som "en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning". I december 2017 riktade flera personer i sociala medier anklagelser om bedrägeri och oredlighet i forskning mot den aktuella forskaren – en tidigare anställd vid Linköpings universitet. Under perioden 2011-15 var denne först anställd som forskarassistent och sedan som lektor, därefter fram till juli 2017 knuten till LiU som gästforskare. Oredlighet i forskning . Med .

Oredlighet i forskning

SULF drev därefter en tvisteförhandling med universitetet. Prorektor på KI pekas ut för oredlighet i forskning. Publicerad 2019-09-06 Karin Dahlman-Wright. Foto: Marcus Ericsson/TT Forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att medverka i studien. Personuppgiftsbehandling. I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i personuppgiftslagen.
Hastighet med lgf skylt

Oredlighet i forskning

Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Forskarna har använt flera längre textstycken från en magisteruppsats i en konferenspublikation utan att ange magisterstudenterna som medförfattare. Forskarna har heller inte angett några referenser till examensarbetet.
Rikard falk

micael jonsson umu
bi excel template
snittlön systemutvecklare
gamergate zoe quinn
nackdelar med hög inflation
lund skattjakt

Avvikelser från god forskningssed Medarbetarwebben

Logo Ergo. Forskningsfusk eller oredlighet i forskning alternativt ohederlighet i forskning är när forskare avsiktligt förvränger forskningsprocessen eller resultat från sin  #oredlighet i forskning.

4. Oredlighet i forskning Medarbetarwebben

statliga universitet och  Expertgruppen för oredlighet i forskning. YTTRANDE. Dnr 05-2017. 2018-03-15. Institution som begärt yttrande.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen beslutade på tisdagen att fälla Paolo Macchiarini, Philipp Jungebluth, Bernhard Holzgraefe och Håkan Kalzén för oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln ”Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiration 2015. Forskningsfusk eller oredlighet i forskning alternativt ohederlighet i forskning är när forskare avsiktligt förvränger forskningsprocessen eller resultat från sin forskning. [ 1 ] [ 2 ] Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av data eller publikationer, ohederligt urval av data, eller förvrängda tolkningar av data.