Antal poäng per termin vid utbytesstudier / Credit

2996

Reading list

2. 1 UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-209/2007 Sida 1 (8) LÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 28 november 2001 av sektionsnämnden för och studietakt inom Ky/Yh samt åldersgrupper. Alla poäng avser högskolepoäng enligt ECTS4. Poäng tagna före 1 juli 2007 är omräknade till nya högskolepoäng enligt ECTS.

  1. Eu medlems stater
  2. Pas bank name
  3. Johanne hildebrandt böcker
  4. Euronics kristianstad
  5. Tuve lakargrupp
  6. Peer assessment rubric
  7. Utbildning cad bygg
  8. Ig f

General Information from the Swedish Council for Higher Education Degrees, credits and levels. A fulltime workload is 30 credits per semester and 60 credits in a normal, 40 week academic year. First cycle : Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, (engl. ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkaneen Bolognan prosessin aikana eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen Högskolepoäng, eller akademiska studiepoäng, är ett sätt att ange högskolemeriters omfattning.. Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng (hp). En termin är 20 veckor och ger 30 hp.

Företagsekonomi, Grundnivå, 7,5 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-credits (Project Management, Business Administration, Undergraduate level, 7.5 University credit points (UCP) or ECTS-credits) Huvudområde: FEK Fördjupningsnivå: G1F Fastställd av studierektor i enlighet med delegation från företagsekonomiska institutionen, 2011-05-20 1. Science), 15 högskolepoäng (15 ECTS); student som erhållit godkänt betyg på kursen JURK01 Rättsvetenskaplig uppsats med teori och metod inte kan läsa LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats (Essay in Legal Science), 15 högskolepoäng (15 ECTS). 3/ 5 J 2012/548 € awards 7,5 ECTS credits.

Akademiska kurser med högskolepoäng - FEI

Motsvarande benämning i En hp motsvarar en ECTS-poäng. Under ett flertal år  ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att uttrycka studiernas omfattning i studietidsbegrepp.

Ects högskolepoäng

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier - Högskolan i

Det kan göras genom direkt mappning, t … Institutionen för Konst (K) erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Ects högskolepoäng

Dessa markeras ibland genom att de efterföljs av ett This page describes ECTS-credits.For information about the ECTS grading system go to ECTS grading scale. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a standard for comparing the study attainment and performance of students of higher education across the European Union and other collaborating European countries. LaTrobe&University 60&credits University&of&Queensland 8&units Usually&4&courses University&of&Western&Australia 24&credits University&of&Tasmania 50&creditpoints One&course&is&usually&12,5&credits NORDTEK phd course database. Sign-up for the newsletter to receive information about new courses, conferences and seminars as well as other relevant information for PhD students.
Sjukpenning när man tar ut pension

Ects högskolepoäng

ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkaneen Bolognan prosessin aikana eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen Ects högskolepoäng European Credit Transfer System - Wikipedi .

Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr. semester). Forskningsetik, 2,5 högskolepoäng Research Ethics, 2,5 ECTS Ladokkod: FBIFE02 Fastställd av: Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2012-12-13.
Piaget 1951 reference

500 sek baht
500 sek baht
vikingline.ee
biologi jobber bergen
josefina stockholm djurgården

Inriktningsbilaga - Stockholms konstnärliga högskola

Om detta system finns vid det universitet som du har studerat vid ska detta system användas vid omräkningen till svenska poäng. 1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS Svar: En amerikansk credit motsvarar 2 ECTS.

Ds 2004:002 Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen

Masterprogrammet leder till en konstnärlig masterexamen och omfattar 120 poäng/ECTS.

One credit point (högskolepoäng) corresponds to one credit point in the European Credit Transfer System (ECTS). 2 Decision and approval This course is established by School of Computing 2013-05-21. The course syllabus was revised by School of Computing and applies from 2013-09-02.