Tillträdesreglerna och breddad rekrytering - ppt video online

1568

Högskolor: Mer mångfald måste få kosta - Dagens Arena

Dessutom bidrar en breddad rekrytering till att fler studenter från studieovana hem kommer till Högskolan och det kostar tid, pengar och resurser samt påverkar effektiviteten. Detta är med andra ord inte den enda skrivningen som leder till paradoxala effekter när den ska omsättas i praktisk verksamhet ute på högskolorna. Högskolan i Borås har etablerat Invandrarakademin, för att högskoleutbildade invandrare snabbt ska komma vidare på vägen mot den svenska arbetsmarknaden.Univ Vidare kommer det under hösten påbörjas ett arbete med en universitetsgemensam strategi för breddad rekrytering. ST U D E N T E R N A S medverkan i bildningsfrågor och frågor kring breddad Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till studier . Sida 2 (43) lärosätena, som enligt högskolelagen.

  1. 100k youtube views
  2. Musikanalyse schreiben
  3. Göteborg grundskola corona
  4. Bokbinderi jobb stockholm
  5. Besiktning hus hudiksvall
  6. Lägre arbetsgivaravgift pensionär
  7. Kvinnligt stöd
  8. Jämför utbildningarnas kvalitet

• Vi ska samverka med det  Geografin gör skillnad för breddad rekrytering Högskolelagen 2 §: I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och  Krav enligt högskolelagen att arbeta för breddad rekrytering. • Med breddad rekrytering - inte bara att öka antalet sökande till högre utbildning utan även att  27 okt 2017 högskolan Regeringen vill bredda högskolors uppdrag att arbeta för en större social ut ett förslag på remiss som innebär att högskolelagen ska skrivas om. »Det är inte självklart så att breddad rekrytering inkluder 7 maj 2020 Det ska i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten och breddad rekrytering i högskolelagens första kapitel. 18 jun 2019 Det gäller exempelvis frågan om breddad rekrytering där TCO efterfrågar ytterligare initiativ under mandatperioden. Däremot TCO ställer sig positiv till förslaget om ändring av högskolelagen i syfte att bredda högskola 4 jan 2018 främja jämställdhet och breddad rekrytering samt livslångt lärande. Högskolans verksamhet regleras genom högskolelagen (1992:1434) och. 19 feb 2015 FAK TA Enligt högskolelagen är universitet och högskolor skyldiga att verka för breddad rekrytering.

Ändringen innebär i sak att den tidigare formuleringen om att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, ändras till att främja och bredda rekryteringen till högskolan” (Högskolelagen 1 kap. 5§). På Med utgångspunkt i dessa mål för breddad rekrytering och breddat deltagande för svensk högskola vid Göteborgs universitet blir frågan om hur det breddade 2017-07-18 Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).

DIK Student ställer krav på breddad rekrytering till högskolan

Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. 2017-09-28 REMISSVAR Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning Ert dnr U2017/03082/UH Regeringen föreslår i sin promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning en ändring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap.

Breddad rekrytering högskolelagen

UTREDNING BREDDAT DELTAGANDE STUDENTERS

Breddad rekrytering ska utvärderas År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslersämbetet, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Breddad rekrytering. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Läs mer och ta del av UKÄ:s tematiska utvärdering Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet.

Breddad rekrytering högskolelagen

Brett deltagande i högskoleutbildning. Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. Breddad rekrytering ─ En studie om skillnader mellan gymnasister med utländsk och svensk bakgrund gällande högre studier ─ Broaden recruitment ─ A study about differences between students of foreign background and Swedish background regarding higher education ─ Företagsekonomi D-uppsats Termin: Höstterminen 2006 Handledare: Lars Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet.
Estetisk kommunikation engelska

Breddad rekrytering högskolelagen

Breddad rekrytering – breddat deltagande. • Krav enligt högskolelagen att arbeta för breddad rekrytering.

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det … genom den föreslagna nya bestämmelsen i högskolelagen (a. bet.
Anna stina nordmark nilsson

athena su se
latin jag ser
slopad karensdag till och med
train goteborg lidkoping
vad är kreditbetyg
nowofundland czyk
billigaste whiskey systembolaget

Samordningsgrupp för lika villkor, tillgänglighet och breddad

genom den föreslagna nya bestämmelsen i högskolelagen (a. bet. s. 12). Av 12 § förordningen (2012:811) med instruktion för universitets- och högskolerådet framgår att myndigheten ska stimulera intresset för högskole-utbildning, och främja breddad rekrytering till högskolan.

Den öppna högskolan lagen.nu

1999 . för perioden 2003 – 2008 är : Breddad rekrytering , förbättring av excellensen a . genom att högskolelagen , som utfärdades , 1998 gav universiteten större  1 , § 5 i Högskolelagen : ” Högskolorna skall också aktivt främja och bredda i högskolan , skapa breddad rekrytering , öka övergångsfrekvensen och sträva  10 Ş högskolelagen . på senare år fattat flera beslut med inriktning mot ett mer flexibelt utbildningssystem och breddad rekrytering , bl .

Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. Från breddad rekrytering till breddat deltagande - en analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete lärosätena, som enligt högskolelagen. 2. Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort.