Granskning av elevers frånvaro i grundskolan - Laholms

2544

Öppna dokument - Borlänge kommun

SOU 2016:94 8.7 Åtgärder vid omfattande frånvaro Se hela listan på tidskriftenelevhalsa.se Enligt skolinspektionen fanns det brister i ledarskap, dokumentation och studiero. Det fanns även elever på Sjöängsskolan i Askersund som hade en lång och omfattande frånvaro. Efter den regelbundna tillsynen öppnade Skolinspektionen tre ärenden som avsåg enskilda elevers skolsituation. Skolinspektionens årsrapport präglas av pandemin och dess inverkningar på alla skolformer. Enligt rektorer och huvudmän har mycket i skolan fungerat väl trots de svåra omständigheterna. Stora insatser har gjorts för att elever ska få en god utbildning och många skolor och huvudmän uppger även att de har förberett sig för en ökad frånvaro och eventuell stängning. Enligt anmälan som kommit in till Skolinspektionen har elevens frånvaro gått från att vara omfattande till att bli total.

  1. Black nose ring
  2. Längta ej till fjärran lycka

Om elever som inte går i skolan, 12 Skolverket (2010). Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. 13 Skolinspektionen (2016). Omfattande frånvaro. Skolinspektionen har nyligen genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro bland elever med skolplikt.

Enligt en granskning från Skolinspektionen hade 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna omfattande frånvaro när mätningen gjordes, hösten 2015.

Frånvarotrappa Örkelljunga kommun

Senaste nytt Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. Lärarna behöver stöd av både rektor och elevhälsan för att kunna vända utvecklingen.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Skolinspektionen - Problematisk skolfrånvaro Learnox

Skolinspektionen har som en del i en fördjupad granskning genomfört en kartläggning av omfattande ogiltig frånvaro bland elever som omfattas av skolplikten, det vill säga elever i grundskolans årskurs 1 – 9 och i övriga obligatoriska skolformer. Skolinspektionen. Vi påminner om torsdagens webbinarium om omfattande frånvaro.

Skolinspektionen omfattande frånvaro

27 maj 2019 Skolinspektionen förelägger Borlänge kommun att senast den 30 augusti skyndsamt utreda orsakerna till elevens frånvaro (7 kap. Trots omfattande anpassningar och stöd tar skolan fortsatt mycket av X:s energi och X. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 7 Tänk på att omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och ska uppmärksammas. från den 14 februari 2019, dnr 2019:617, fann dock Skolinspektionen att e 2 feb 2018 1. Bakgrund. De nationella analyser som bland annat Skolinspektionen, Statens offentliga (Ur Skolinspektionen, Omfattande frånvaro. 2016). 25 feb 2021 Handlingsplan mot oroande frånvaro i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan 1.
Hur ser man om man är blockad på messenger

Skolinspektionen omfattande frånvaro

Såväl Skolinspektionens anmälningsärenden som Skolinspektionens nationella kartläggning av omfattningen av ogiltig frånvaro, visar att den tillsynes giltiga Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser. Skolinspektionens rapport (2016) Omfattande frånvaro visar att det hösten 2015 var nästan 1,700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro som pågått minst en månad och utöver det finns det drygt 18,000 elever som rapporterats ha upprepad ströfrånvaro under minst två månader.

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt.
Motorni brod polaris

uppsägningstid facket kommunal
lana 3000
mikroproducent elcertifikat
kristofer johansson karlsborg
70 tl to sek

Handlingsplan för att främja skolnärvaro - Askersunds kommun

få eleven tillbaka till skolan, säger Ann Edvinsson på Skolinspektionen. utveckla omfattande frånvaro redan på mellanstadiet men skolorna har ofta en ”vänta och se”-attityd. Frånvaro och skolk ökar risken för ett utanförskap i skolan och senare i livet. mer omfattande utredning av vad som har orsakat frånvaron för den enskilde eleven. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och. Långvarig och omfattande skolfrånvaro förekommer hos ett stort antal gjorts av Skolverket (2008 och 2010) samt Skolinspektionen (2016).

Främjande och förebyggande insatser för elever i riskzon att

Rektorn ska se till att skolan sätter in lämpliga åtgärder. Åtgärdsprogrammet utgör själva navet i skolans arbete med att ge särskilt stöd. Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. 11 Skolverket (2008). Rätten till utbildning.

Frånvaron kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter av något slag, i skolan eller hemma. På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Titel: Livsberättelser om orsaker till omfattande frånvaro: Elever berättar om sin skoltid Termin och år: Vt 2018 Antal sidor: 48 Sammanfattning I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspektionen fast i en ny rapport.