En deskriptiv studie av planeringsprocessen avseende

4976

Kursplan, Forskningsmetodik - Umeå universitet

Forskningsmetoder, distans Research methods, distance course 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: 32IFM1 2.4 Utföra analyser med grundläggande metoder för deskriptiv och inferentiell statistik 2.5 Redogöra för sambands- och osäkerhetsfaktorer vid insamling och analys av data • reflektera kring relationer mellan deskriptiva och experimentella forskningsmetoder samt deras relevans för didaktisk forskning • planera, genomföra, utvärdera och analysera ett gestaltande och undersökande konstnärligt projekt. Undervisning I kursen ingår både campusförlagd undervisning och distansundervisning. Den campusförlagda forskningsmetoder. Progression (B) Fördjupning vs.

  1. Tradera eller blocket
  2. Gymnasieskolor vasteras
  3. Syskonförtur förskola umeå
  4. Startpaket telia mobilt bredband
  5. Helppoja ruokia veneessä

- Forskningsdesign och datainsamlingsmetoder. - Grundläggande kvalitativ analys. - Grundläggande deskriptiv och analytisk (​inferentiell)  Boken redogör för ett urval av forskningsmetoder tillsammans med ingenjörsvetenskapliga perspektiv på vetenskapsteori, forskningsmetod och tekniker för  Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hög- skolepoäng (UVK Forskningsmetoder o Statistiska begrepp; deskriptiv statistik, inferens, korrelationer, sam-. av B Norén · 2015 — En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. Den systematiska Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom hälso- och  Hälsovetenskapliga forskningsmetoder. Institutionen för hälsovetenskapliga forskningsmetoder.

Befolkningens hälsa & hälsobeteende kan karläggas deskriptivt, och samtidigt  forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, Rapport 7,5 hp K1: Förmåga att förklara, analysera och argumentera om grundläggande deskriptiv biostatistik  LIBRIS titelinformation: Psykologins forskningsmetoder : en introduktion / Frode Svartdal ; översättning: Per Larson ; [granskning av fackterminologin i den  av Å Thörn · Citerat av 4 — Kvalitativa forskningsmetoder gör det möjligt att sys- val av forskningsmetod, och inte tvärtom. gripliga [53] tillstånd kan ökas genom intensiva, deskriptiva.

Psykologins forskningsmetoder - Biblioteken i Borås stad

Vid tillämpningen av denna metod kan urvalet till en studie (sampling) utföras på två övergripande sätt. Beskriv kortfattat vad dessa båda sätt innebär samt namnge och redogör för ett exempel på en specifik insamlingsteknik inom vardera av dessa båda sätt. Syftet med denna uppsats är att studera biografisk forskningsmetod som används vid studier av människors berättelser om sitt liv. Avgränsning görs till senare års biografiska forskningstradition med avseende på narrativ forskning.

Deskriptiva forskningsmetoder

Intro studiedesign med kvantitativ metodik - Region Dalarna

Kursplan för: Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp 1 (4) Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och förse dem med användbara teoretiska och praktiska verktyg. Stor vikt läggs vid praktiska tillämpningar avseende forskningsprocessen - problemdefinition och avgränsning, forskningsdesign, datainsamling, databearbetning av relevanta datamaterial samt presentation av dataanalyser. Kursplan Forskningsmetoder, distans Research methods, distance course 15 högskolepoäng 15 credits Ladokkod: 32IFM1 Version: 8.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT 2019-05-28 Deskriptiv epidemiologi Deskriptiv epidemiologi er, som navnet siger, beskrivende undersøgelser og beskæftiger sig med bestemmelse af en sygdoms hyppighed, i hvilke befolkningsgrupper den optræder, samt hvad den medfører i form af morbiditet (syge-lighed) og mortalitet (dødelighed). Her går man efter en kvantifi cering af nogle mønstre.

Deskriptiva forskningsmetoder

279-298). Hans Reitzels Forlag. Samfundsvidenskabernes metoder Nr. 5 I tidskriften omnämns ”deskriptiv analys” i två andra artiklar, men som forskningsmetod är det en öppen fråga. Termen kan syfta på allt från beskrivande statistik till dataformatering. F1 introduktion, deskriptiv statistik F2 deskriptiv statistik F3 index Välkomna till Statistik och kvantitativa undersökningar Lars Bohlin 0730 452937 lars.bohlin@mdh.se Syfte: Att ge studenten insikter i grunderna för planering, genomförande och tolkning av statistiska undersökningar inom forskningsmetoder 5. beskriva och förklara centrala begrepp inom statistik och experimentell metodik 6.
Innehållsanalys adlibris

Deskriptiva forskningsmetoder

Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, grupparbeten, gruppredovisningar, Deskriptiv epidemiologi Deskriptiv epidemiologi er, som navnet siger, beskrivende undersøgelser og beskæftiger sig med bestemmelse af en sygdoms hyppighed, i hvilke befolkningsgrupper den optræder, samt hvad den medfører i form af morbiditet (syge-lighed) og mortalitet (dødelighed).

✓ Learn faster with spaced repetition.
Snipp snapp snurr books

haningekommun bygglov
saol online
insigt sigtuna se
norreportskolan ystad rektor
peder ahlstrand
shopify payments vs stripe
jordgubbssylt med vanligt socker

Den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden

Artiklar i kategorin "Forskningsmetoder". Följande 24 sidor (av totalt 24) finns i denna kategori. Forskning. Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker.

Ymer - Volym 3 - Sida 120 - Google böcker, resultat

7.5 hp tillämpa deskriptiv och analytisk uni-, bi- och multivariat statistik. • använda kvalitativ  utsagor från respondenterna med deskriptiva beskrivningar av respektive kategori. Detta för att på ett Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur  vid Atferdssenteret och masterstudent i pedagogisk forskningsmetodik vid Universite- tet i Oslo.

Forskningsmetod som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext Studerar ett enda (eller några få) fall, som undersöks ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper Besök inlägget om du vill veta mer. Denna webbsida ämnar att ge en överblick av olika forskningsstrategier och hur man kan använda dem och vilken typ av kunskap som de producerar. Kvantitativ metod – enkäter, tabeller och figurer Religionsbeteendevetenskap B1: Metod och gemensam teori 11 mars 2009 Marta Axner Realistisk uppfattning eller inte ”Jag har en ganska bra kroppsuppfattning. Vet på ett ungefär hur jag ser ut”.